XX Aerobic Happening – FSFV Beograd

Aerobic Happening je događaj koji se tradicionalno već 20 godina održava u decembru u hali Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Za organizaciju dogadjaja brinu se studenti treće godine sa nastavnog programa Rekreacija, tako da se svaki AH razlikuje po idejama i energiji koju svaka generacija nosi sa sobom, i što je jedan šlag na tortu znanja koje na fakultetu studenti pokupe pa ovim dogadjajem predstave šta su postali- organizatori rekreativnih dogadjaja.Leave a Comment